โรงเรียนสอนนวดไทยสปาต้นบุญ

เรียนนวดไทย และสปาครบวงจร
ที่พักฟรี 

สอนนวดไทยและสปาระยะสั้น

สอนนวดไทยและสปาระยะสั้น ตั้งแต่ผู้เริ่มต้น เราสอนนวดไทยตั้งแต่ภาคทฤษฏี จนถึงการเรียนนวดและสปาภาคปฏิบัติจริง

เราเป็น ศูนย์ยกระดับฝีมือแรงงานแห่งชาติแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ

สนใจ สอบยกระดับฝีมือแรงงาน
ติดต่อเบอร์โทร : 094 345 4555

เรียนนวดไทยและสปาครบวงจรกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่หางานใหม่ ทำงานต่างประเทศ, เปิดร้านนวดเอง การสอนนวดไทยและสปาของเราเน้นไปที่ความเข้าใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และปฏิบัติได้จริง นอกจากหลักสูตรการสอนนวดไทยแล้วเรายังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย

หลักสูตรและเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

หลักสูตรระยะสั้น ราคาถูก

ทุกหลักสูตรกลับมาทบทวนได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม
โทร : 094-345-4555
โทร : 088-639-2225

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 


สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ใบ(ถ้ามี)
สำเนาเปลี่ยนชื่อ 3 ใบ (ถ้ามี)
รูปใส่สูท 1 นิ้ว 1/2 จำนวน 6 รูป


ติดต่อสอบถาม

โทร : 094-345-4555
โทร : 088-639-2225

บรรยากาศการเรียน

ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนนวดไทย และสปาของเราจะสอนนวดในทุกขั้นตอนของการเรียนนวด ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงผู้ที่เคยเรียนนวดมาแล้ว ก็สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ ใช้ระยะเวลาในการสอนนวดสั้น ๆ และในระหว่างที่เรียนนวดมีที่พักฟรี นอกจากการสอนนวดแล้ว เรายังมีหลักสูตรการเรียนสปาที่น่าสนใจอีกมากมาย

 เรียนนวดไทย (150 ชั่วโมง)
เรียนนวดเท้า (60 ชั่วโมง)
เรียนนวดน้ำมัน (60 ชั่วโมง)
เรียนนวดแก้อาการ (372ชั่วโมง)
เรียนสปาหน้า (30 ชั่วโมง )
เรียนสปาตัว (60 ชั่วโมง)
เรียนนวดหินร้อน (60 ชั่วโมง)
เรียนนวดสลายไขมัน (60 ชั่วโมง)

เรียนง่าย เป็นจริง มีงานรองรับ

ปัจจุบันนี้อาชีพนวด และสปามีความต้องการจากตลาดสุขภาพจัดว่าเป็นอาชีพที่หางานได้ง่ายและรายได้ดี ทำให้การเรียนนวดไทย และสปาจึงมีความน่าสนใจมาก และผู้ที่ผ่านการเรียนนวดไทยและสปามักจะหางานได้ง่าย ทั้งต่างประเทศและในประเทศและมีรายได้ดีกว่าอาชีพอื่น ๆ นอกจากนี้การเรียนนวดไทยและสปาเพื่อประกอบอาชีพแล้วยังสามารถนำความรู้มาดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้ด้วย การสอนนวดไทยและสปาของเราก็ยังให้ความรู้เรื่องสุขภาพด้วยซึ่งเข้าใจกันดีว่าการนวดเป็นการบำบัดอย่างธรรมชาติที่ผ่อนคลาย ทั้งร่างกายและจิดใจ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart