How to payment

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

 

สำเนาบัตรประชาชน 3 ใบ สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ใบ สำเนาเปลี่ยชื่อ 3 ใบ (ถ้ามี)
รูปใส่สูตร 6 นิ้ว 1 รูป

โรงเรียนสอนนวดไทยสปาต้นบุญ
สอนนวดแผนไทยระยะสั้น สำหรับผู้เริ่มต้น เรียนนวดตั้งแต่ภาคทฤษฏี จนไปถึงการเรียนนวดภาคปฏิบัติจริง
มีที่พักฟรี มีงานแนะนำทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย
สมัครเรียนได้ทุกวัน สอบถามได้ที่เบอร์  094 345 4555 หรือ LINE : pnnspa

สามารถโอนเงินค่าสมัครเรียนได้ทางช่องทางธนาคาร

แจ้งชำระเงินได้ทาง Line ID : pnnspa

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart